TEREA BLACK RUBY MENTHOL

2,150 ฿

TEREA BLACK RUBY MENTHOL กลิ่นเบอร์รี่และเมนทอล

หมวดหมู่: ,
คำอธิบาย

คำอธิบาย

Description of Black Ruby Menthol

An exquisite marriage of the refreshing feeling of menthol and the outstanding berry scent. it tastes similar to the existing brands of Terea Black Menthol and Terea Purple Menthol .

 

テリアブラックルビーメンソール

Main Features of Terea Heets:

  1. Heat-not-burn technology: IQOS Terea Heets are designed to be used with the IQOS device, which uses advanced heat-not-burn technology to release the tobacco’s natural flavors and nicotine without burning it, producing no ash, smoke, or tar.
  2. Variety of flavors: IQOS Terea Heets come in a variety of flavors, including Amber, Yellow, Turquoise, and Blue, providing smokers with a range of options to choose from.
  3. Reduced odor: IQOS Terea Heets produce less odor than traditional cigarettes, making them a more discreet option for smokers who want to avoid disturbing others around them.
  4. Convenient and easy to use: IQOS Terea Heets are easy to use and convenient, with each stick lasting around 6 minutes or 14 puffs.
  5. Reduced risk of passive smoking: IQOS Terea Heets generate less secondhand smoke than traditional cigarettes, reducing the risk of passive smoking for those around the smoker.

ผลิตภัณฑ์ IQOS ILUMA คือสิ่งที่เรียกว่า Iqos 4.0 ซึ่งเป็นรุ่นที่สี่ของบุหรี่ไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ซึ่งเข้าสู่ตลาดในปี 2564-2565. ด้วยโครงสร้างใหม่ที่ไม่มีมีด จึงไม่ต้องกังวลว่าใบมีดจะเสียหาย และไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดให้ยุ่งยากหลังการใช้งาน และมีฟังก์ชั่นสตาร์ทอัตโนมัติที่เริ่มทำความร้อนโดยอัตโนมัติ

 

บุหรี่ IQOS ILUMAคือ อะไร

IQOS Illuma รุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง IQOS ซึ่งรุ่น IQOS ILUMA เป็นเทคโนโลยีการทำความร้อนโดยมีนวัตกรรมใหม่ ที่มีระบบ Smartcore ให้ความร้อนกับบุหรี่ไอคอส (IQOS) จากภายในแท่งบุหรี่ด้วยตัวมันเอง โดยทุกรุ่นจะมีระบบเริ่มต้นใช้งานเอง auto เพียงแค่เสียบบุหรี่เข้าไปแล้วรอสั่น หลังจากนั้นอุปกรณ์ก็จะเริ่มใช้งานเองอัตโนมัติ

 

ข้อดีของรุ่น IQOS Illuma ที่พัฒนาต่อจากรุ่นเก่า โดยรุ่นนี้จะเป็นอุปกรณ์ไร้ใบมีด ซึ่งเป็นวิธีที่ให้ความร้อนจากแกนกลางโดยไม่ต้องเผา (จากตัวแท่ง heatstick) ซึ่งทำให้ไม่มีสารตกค้างจากบุหรี่และไม่ต้องทำความสะอาดตัวเครื่อง นอกจากนี้รุ่น IQOS Illuma ไม่ก่อให้เกิดการเผาไหม้และไม่มีควัน