Mild-Blue iQOS (ไม่เย็น)

220 ฿

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Mild-Blue iQOS 60ml nic3 เป็นน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแบบฟรีเบสกลิ่นองุ่นที่มีปริมาณความเข้มข้นของนิโคตินอยู่ที่ 3 มิลลิกรัม ปริมาณน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า 30 มิลลิลิตร มี 3 รูปแบบของน้ำยากลิ่นองุ่น
– purple grape
– fanta grape
– purple ice

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:
ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

Product

BLUEBERRY JAM, FANTA GRAPE, KYOHO, PURPLE GRAPE, PURPLE ICE, SPARKLING WATER, STRAWBERRY CHEESECAKE, STRAWBERRY JAM