Uncategorized

วิธีการใช้ HITASTE กับ ไส้ IQOS TEREA

Hi taste คือ บุหรี่ไฟฟ้ายี่ห้อดัง ที่ถูกคิดค้นและพัฒนาโดยบริษัท Shenzhen Ruigu Technology Co., Ltd. จากประเทศจีน จัดเป็นบุหรี่ไฟฟ้าแบบ IQOS ที่ใช้เทคโนโลยี HNB (Heat Not Burn) เพื่อทำความร้อนให้กับตัวไส้บุหรี่เฉพาะ (Heatstick) ผ่านใบมีดความร้อน (Heating Blade) ที่อุณหภูมิสูงสุด 350 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นระดับอุณหภูมิที่มากพอที่จะทำให้ตัวไส้บุหรี่เกิดควันและรสชาติโดยที่ยังไม่เกิดการเผาไหม้ ซึ่งหากเทียบกับการสูบบุหรี่มวนจริงๆ ที่จะเกิดการเผาไหม้ของไส้บุหรี่ที่อุณหภูมิประมาณ 900 องศาเซลเซียส จนทำให้เกิดควันที่มีสารอันตรายต่างๆ ออกมามากมาย ทั้งสารทาร์ สารหนู คาร์บอนมอนอกไซด์ ฯลฯ จึงทำให้ Hi taste กลายเป็นบุหรี่ไฟฟ้าแบบ IQOS ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะช่วยลดปริมาณสารนิโคติน รวมถึงสารพิษอื่นๆ ที่ได้จากการสูบบุหรี่มวนมากถึง 80-95% เลยทีเดียว

ปัจจุบัน HiTaste E series เป็นอุปกรณ์อุ่นยาสูบด้วยเทคโนโลยีการให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำ ซึ่งเหมาะสำหรับแท่ง TRERA ของ IQOS อุปกรณ์ IQOS ILUMA (“IQOS ILUMA One”, “IQOS ILUMA” “IQOS ILUMA Prime”) ใช้เทคโนโลยีการทำความร้อนที่รู้จักกันในชื่อ Smartcore Induction System ซึ่งให้ความร้อนแก่ยาสูบจากภายใน TRERA Smartcore Stick ใหม่ที่ออกแบบใหม่เหล่านี้ใช้กับ IQOS ILUMA เท่านั้น ซึ่งมีฟังก์ชันเริ่มต้นอัตโนมัติที่จะตรวจจับเมื่อเสียบไส้ TRERA และเปิดอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ

จากข้อมูลของ PMI อุปกรณ์ไร้ใบมีดเหล่านี้นำเสนอวิธีที่สะอาดกว่าในการอุ่นใบยาสูบจากแกนโดยไม่ต้องเผาไหม้ เพื่อมอบประสบการณ์ที่สม่ำเสมอยิ่งขึ้น ไม่มีกากยาสูบ และไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดอุปกรณ์

สารบัญ
1. วิธีการเปิด-ปิดเครื่อง
2. วิธีการสูบ
3. วิธีการตั้งค่าอุณหภูมิความร้อน
4. วิธีการตั้งค่าเวลาสูบ
5. วิธีการเครียการนับครั้ง
6. วิธีการพักการสูบ
7. การชาร์จไฟ

วิธีการเปิด-ปิดเครื่อง Hitaste 

เพียงกดปุ่ม Power 3 ครั้ง ภายใน 2 วินาที จะเป็นการเปิด – ปิดเครื่อง โดยที่ถ้าเปิดเครื่องหน้าจอจะโชว์คำว่า “Hi Taste” ขึ้นมาและจะตัดมาที่หน้าจอ Stan by กด ปุ่ม power 3 ครั้งเพื่อเริ่มต้นการใช้งาน เครื่องจะสั่น เมื่อเครื่องพร้อมใช้งาน อุณหภูมิจะสูงขึ้นจนถึงค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ ใช้เวลาเพียง 15 วินาทีเท่านั้น สามารถเริ่มใช้ใช้งานได้เลย ชาร์จเต็มในเวลา 2 ชั่วโมง ด้วยพอร์ทชารต์ TypeC ชารต์เร็ว สามารถชารต์เต็มภายใน 2 ชั่วโมง สามารถสูบได้ทั้งหมด 25-30 มวลต่อการชาร์จ 1 ครั้ง สามารถปรับความร้อนได้ตั้งแต่ 200-300 องศา (แนะนำเริ่มต้นที่ 250 องศา) มีหน้าจอเเสดงผลบอกสถานะครบครัน และมีสั่นเตือนเวลาพร้อมสูบ และเวลาสูบเสร็จสิ้น

ถ้าปิดเครื่องที่หน้าจอโชว์คำว่า “Goodbye” แล้วเครื่องจะดับไป

วิธีการสูบเครื่อง Hi taste 

ขั้นแรกต้องใส่ไส้บุหรี่เข้าในช่อง Rod ก่อนจากนั้นกดปุ่ม Power ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที ตัวเครื่องจะเริ่มการทำงานโดยการสั่นเตือนและโชว์ Icon “SSS” ขึ้นมา แล้วเริ่มจ่ายความร้อนจากแต่ 0 จนถึง ความร้อนที่เราปรับไว้จึงเริ่มสูบได้ เวลาจะนับลดลงทันทีเมื่อตัวเครื่องเริ่มจ่ายความร้อน

วิธีการตั้งค่าอุณหภูมิความร้อน

การปรับตั้งค่า เพิ่ม หรือ ลด ความร้อนนั้น สามารถทำได้เพียงแค่กดปุ่ม + / – เพื่อเพิ่มและลดอุณหภูมิ ตั้งแต่200-300 องศา (โดยการกด1ครั้ง เท่ากับเพิ่ม 1 องศา) (สามารถกดค้างยาวได้) แนะนำให้ใช้ อุณหภูมิ 250 องศา เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุด

วิธีการตั้งค่าเวลาสูบ

การปรับเวลาในการสูบ สามารถทำได้โดยการกดปุ่ม Power 5 ครั้งภายใน 2 วินาที ที่หน้าจอ ตรงส่วนของเวลาจะกระพริบเพื่อให้รู้ว่า เข้าโหมดปรับเวลาแล้ว สามารถกดปุ่ม + / – เพื่อ เพิ่มหรือลดเวลาได้เลย (กด 1 ครั้ง = 5 วินาที) สามารถตั้งค่าเวลาได้ตั้งแต่ 180-360 วินาที เมื่อตั้งค่าเวลาที่ต้องการได้แล้ว ให้กดปุ่ม Power อีก 1 ครั้ง หรือรอประมาณ 3 วินาที เพื่อยืนยันการตั้งค่า จากนั้นหน้าจอจะกลับเข้าสู่โหมด Stan by

 

วิธีการเครียการนับครั้ง

หลังจากที่เราเข้าสู่โหมดตั้งเวลาแล้ว ให้เรากดปุ่ม Power ต่ออีก 5 ครั้ง ต้องเว้นระยะการกดจากครั้งแรกประมาณ 1-2 วินาที

วิธีการพักการสูบ

ตัวเครื่องสามารถ Pause ได้ขณะสูบอยู่ โดยการกดปุ่ม Power ค้างไว้ 2 วินาที ขณะสูบ หน้าจอจะแสดงผลเป็น “||” หมายถึง พักการสูบ และตัวเครื่องหยุดทั้งเวลาการสูบ และความร้อนลดลงไปอยู่ที่ 100 องศาเซลเซียล

ตัวเครื่องจะสามารถ Pause ได้เป็นเวลา 5 นาที หากไม่มีการสูบต่อตัวเครื่องจะตัดระบบและหยุดการสูบทันที

หากต้องการสูบต่อก็เพียงแค่กดปุ่ม Power ค้างไว้ 2 วินาที อีกครั้ง แล้วตัวเครื่องจะเพิ่มความร้อนกลับมาที่เราตั้งค่าไว้จึงสูบต่อได้โดยที่เวลาจะนับถอยหลังต่อจากเดิม จากที่เรา Pause ไว้

การชาร์จไฟ

หากระบบพบว่าแบตเตอรี่เหลือน้อย ไอคอนแบตเตอรี่จะแสดงขึ้นบนหน้าจอ ให้ผู้ใช้ทำการชาร์จไฟ หากกำลังไฟที่ใช้ชาร์จต่ำกว่า 3.4V เครื่องจะหยุดทำงานและโชว์ข้อความ VOLT LOW และไอคอนแบตเตอรี่กะพริบ ให้ผู้ใช้ชาร์จด้วยกำลังไฟ 5V โดยใช้สายชาร์จ Type-C ที่แถมมากับตัวเครื่อง ระดับสถานะแบตเตอรี่จะกะพริบเมื่อเริ่มชาร์จ และเมื่อชาร์จเสร็จ ระบบจะพากลับไปที่หน้าเตรียม และหน้าจอจะดับลงหลังผ่านไป 5 วินาที (ไม่สามารถสูบในระหว่างที่กำลังชาร์จไฟ)

สรุป

HiTaste E series เป็นชุดจุดบุหรี่ที่ให้ความร้อนด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งเหมาะสำหรับพ็อดที่ไม่เผาไหม้ด้วยความร้อนของ IQOS TRERA บุหรี่ที่ไม่เผาไหม้ได้รับการพัฒนาโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ Philip Morris International Tobacco พวกเขาใส่พ็อดพิเศษลงในอุปกรณ์ทำความร้อน และปล่อยนิโคตินและควันในพ็อดโดยการอบที่อุณหภูมิต่ำ อุณหภูมิการอบอุณหภูมิต่ำคือ 300 อยู่ที่ประมาณ 800 องศาเซลเซียส ซึ่งต่ำกว่าอุณหภูมิการเผาไหม้ของบุหรี่ทั่วไปที่สูงกว่า 800 องศาเซลเซียสมาก ไม่จำเป็นต้องเผา และผ่านการอบที่อุณหภูมิต่ำ น้ำมันดินและส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ที่เกิดจากการเผาจะลดลงอย่างมาก และส่วนประกอบที่เป็นอันตรายจะลดลงมากกว่า 90% จะไม่มีควันบุหรี่มือสองเกิดขึ้น และจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสาธารณะและสุขภาพของผู้อื่น ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างการสูบบุหรี่และการห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ และเป็นสิ่งทดแทนบุหรี่แบบดั้งเดิมได้อย่างสมบูรณ์แบบ

 

HiTaste เปิดตัวผลิตภัณฑ์รุ่นที่ 6 ของ IQOS ในชื่อ “IQOS ILUMA” ความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดจากรุ่นทั่วไปคือไม่มีใบมีด เนื่องจากการยกเลิกแผ่นทำความร้อน จึงไม่จำเป็นต้องทำความสะอาด และโครงสร้างแผ่นทำความร้อนแบบใหม่ช่วยให้การสูบบุหรี่ง่ายขึ้นและสะดวกสบายยิ่งขึ้น ไส้บุหรี่ IQOS ที่เข้ากันกับตัวเครื่อง HITASTE รุ่นที่6 นั้นเรียกว่า TEREA ซึ่งเป็นพ็อดที่รวมส่วนประกอบที่ฝังด้วยโลหะไว้ภายในพ็อด สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ทำความร้อน IQOS รุ่นที่ 6 ล่าสุด ILUMA ซึ่งสร้างขึ้นโดยหลักการทำความร้อนด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า ความร้อนใช้เพื่อให้ความร้อนแก่ฝักและก่อให้เกิดควัน (ละอองลอย) เพื่อสูดดม อย่างไรก็ตาม พ็อด TEREA เข้ากันไม่ได้กับอุปกรณ์ IQOS ตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 5 หรือที่เรียกกันว่าไส้ MARLBORO , HEETS และ GENMIST เพราะเป็นไส้ที่ต้องทำความสะอาดตัวเครื่อง

 

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าเนื้อหาของสารก่อมะเร็งในควันบุหรี่ที่ไม่เผาด้วยความร้อนนั้นน้อยกว่าบุหรี่ทั่วไปถึง 80% ซึ่งช่วยลดปริมาณสารก่อกลายพันธุ์ของผู้สูบบุหรี่ได้ 70% ลดอุบัติการณ์ของโรคหลอดลมอักเสบและปอดบวมได้ 46% และ 36% ลดอันตรายของผลิตภัณฑ์ยาสูบต่อผู้คนได้อย่างมาก และกลายเป็นเทรนด์ใหม่ที่นำไปสู่การบริโภคยาสูบ